Latón. / Brass. / Laiton / Messing

TUERCA PARA PERFIL / NUT FOR PROFILE
ÉCROU POUR PROFIL / SCHRAUBEN MUTTER FÜR PROFILE

Para perfiles / For profiles M Kg.

COD.

77150 - 77152 - 77550 6
8
0,006
0,005

7830611
7830814